1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TMA Solutions

Ho Chi Minh, Others
Outsourcing
1000+
485
  • Anonymous  mạo danh  ( Cty khac )  với tư cách là: Nhan vien
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    12 năm trước cty có thằng tên Khải phản động bị đuổi đi. Xong nghe nói qua công ty khác thì chia bè kết đảng hãm hại nội bộ vì ganh ghét trình độ của người khác. Ô nhục cho cty khác nhưng hên cho TMA :)))