1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
45
  • Anonymous  với tư cách là: Công thần khai quốc
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Từng là khai quốc công thân nhưng sau đó bị đối xử 1 cách tàn tệ, hơn 20 công thần khai quốc giờ chỉ còn 1 người trụ lại vị trí Director. Thôi nói dz được rồi, nói nhiều thêm bực mình