1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
45
  • Anonymous  mạo danh  ( dev )  với tư cách là: nhà giam
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mụ Loan già sống ác dã man, đặt điều vu khống nhân viên, nhiều bạn nữ có bầu bị đuổi không thương tiếc khỏi phúc lợi. Toàn dân cơ hội bao bọc nhau trù dập nhân viên nếu dám nêu ý kiến. Tiểu nhân ăn hôi từng cái bánh ly trà sữa của nhân viên. Sống ác lộ trên nét mặt và nụ cười =))