1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
45
  • Anonymous  mạo danh  ( quèn )  với tư cách là: culi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty tệ hại nhất trong các công ty từng làm. Lương thấp kinh dị, lừa gạt mấy đứa con nít hay ngu dốt vô làm cho công ty mình. "Chủ" là nhân viên TMA cũ, TMA đã bóc lột, thằng cha này còn bóc lột kinh dị hơn. Nói vậy anh em đủ hiểu. Nói chung, lương thấp + OT mệt nghỉ + không có bất cứ career path nào = TPS!