1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
45
  • Anonymous  mạo danh  ( Fake )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Sếp chỉ biết ra lệnh, ko có kiến thúc chuyên môn tốt. Làm như nô lệ overtime ko có lương. Luong 13 phải xet kpi. Dev rat củ chuối đưuoc cái hay nghe lời nhu nô lệ.