1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
45
  • Anonymous  mạo danh  ( Sự thật )  với tư cách là: Đéo có
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Cty này thuộc loại siêu tệ. TMA hay FPT đã bèo thì cty này còn bèo kinh dị hơn. Thời gian làm dù trên hợp đồng một đằng nhưng thực tế làm 10-12 tiếng ngày là bình thường với nhiều team. Không có lương OT, phúc lợi gần bằng 0. Chỉ dụ bọn biết code nhưng ngu vào để bóc lột là chính.