1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TPS Software

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
45
  • Anonymous  mạo danh  ( Ẩn danh )  với tư cách là: Dev tèng tèng
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Ưu điểm: - Mọi người trong team mình rất hòa đồng, dễ hòa hòa nhập - Công ty outsource, code base của một số project rất đẹp và có nhiều cái học hỏi Góp ý: Dev Khi làm nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu code tăng kinh nghiệm và kỹ năng cho mình. Đừng thấy công nghệ cũ mà nghĩ vô dụng. Công nghệ có thể cũ nhưng tư duy code không cũ chút nào.