1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
323
  • Anonymous  mạo danh  ( Bành Háng Hoài )  với tư cách là: Toilet
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty ngày càng xàm loz, giờ giấc tính bằng phút trong khi đó tinh thần nhân viên càng đi xuống. Áp đủ rule hết nhưng éo care là nv có vui vẻ không, dĩ nhiên performance nv xuống đến kỉ lục. 2 lầu nghỉ cũng gần hết rồi, ae nào có ý định vô thì cẩn thận.