1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
323
  • Anonymous  mạo danh  ( Candidate )  với tư cách là: Candidate
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty này ổn định không mọi người. Bữa pv có anh đầu trọc hỏi em vài cầu Design pattern. Em không trả lời dc, nhưng anh đâu trọc đó, có giải thích rõ rảng em hiểu. Em tưỡng đâu bị Failed rồi chứ ai ngời dc offer. Mà em ko rõ có ổn định hay ko, sợ vào lam ko hợp failed propation nữa chứ, công ty trc em bị failed Probation rồi.