1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
323
  • Anonymous  mạo danh  ( MYMY )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    - lương ok - thời gian xiết không quá chặt như cty nhật khác, sáng trễ 15ph đc, trong ngày đi ra đi vào bao lâu cũng được miễn việc xong - mọi ng tầng 5 cũng thân thiện, chưa thấy ai đáng ghét Chỉ có hơi áp lực