1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
323
  • Anonymous  mạo danh  ( Thanh Minh )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Môi trường không áp lực công việc nhiều so với các công ty nhật khác. Nếu người có khả năng, có tiếng nhật thì đang trả lương cao hơn các công ty nhật khác rất nhiều, cho nên rất thích hợp với người có kỹ thuật và có tiếng nhật