1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
340
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    7/2021 bị ransomeware, ăn banh xác hết, server, tài liệu, quy trình. lộ thông tin của KH nữa. Cha IT manager cũng out. -Bác Onishi về nhật nhường ghế cho kamada, tái cấu trúc hết, ae sang năm 2022 nghỉ hết rồi, cty còn 60 nv, lập trinh còn lắm 30. nản. - 2022 đổi Job title, dự định đổi tên công ty luôn 3 nv HR nghỉ hết, thay mới Tuan HR Leader.