1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
340
  • Anonymous  mạo danh  ( Nhân viên quèn )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Sau bao nhiêu chuyện xảy ra: - 2020: đổi HR, lòi ra sai thuế, nhân viên đi làm bình thường đột nhiên bị hụt lương net - 2021: lộn xộn vs mới qui định ko rõ ràng - 2022: lại đổi HR và lại sai lương Cho tới thời điểm này, bạn vẫn còn ở lại cty thì xứng đáng là 1 công thần