1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
340
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    2022. Vẫn còn ngon các bác, ngoài lương 13, vẫn có bonus Dự án, anh em ấm lòng, cứ tưởng dịch thế này, thì không có bonus rồi chứ. Bác kamada vẫn cố gắng lắm rồi. duy trì bonus. Anh em nên ghi nhận.