1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
340
  • Anonymous  mạo danh  ( fake )  với tư cách là: culi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Dkm mấy thằng tech lead bên mảng PHP, drupal và symfony mà phỏng vấn thì vl luôn, chỉ mất dạy là giỏi, ko muốn nói tên, nhưng nên bớt bớt lại đi mấy cha.