1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
340
  • Anonymous  mạo danh  ( Người từng trải )  với tư cách là: Nv quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nói chung là lão kamada thì trình độ quản lý đéo có, đéo có khả năng định hướng nhưng mưu hèn kế bẩn, trù dập, đa nghi với xây dựng vây cánh thì vcl. Mà đúng là ngựu tầm ngưu mã tầm mã. Lão lôi kéo được toàn người đéo làm được gì vào hưởng lương cao chie giỏi nâng bi vỗ tay đánh bóng cho lão và đồng bọn. Người nào giỏi thật, thẳng thắn thì xác con mẹ nó định ăn trù dập cho vl. Không có lỗi thì nó gài cho đính bẫy, vu cho đủ thứ. Xong làm cho ức chế mà nghỉ. Nói chung còn lãi thì xác con mẹ nó định công ty chỉ có đi xuống