1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Transcosmos Technologic Arts

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
340
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Năm 2023 thuong bonus thấp lão Kamda nói rằng do tiền thuê partner cao. Nói thẳng đi. Đêm tiền đi đầu tư saleforce lập team. Rồi thuê ngoài đi của sau. Chỉ đạo Bình ngao móc nối Sơn Hà. Đưa tiền ra ngoài thất thoai. Chắc chia chác nhau hết tiền của cty.