1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, Others
Product
1-50
245
  • Anonymous  với tư cách là: dev đang làm team a
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    PO công ty ubitec: Thấy bug thì thở dài thườn thượt, thái độ với dev team, xách máy đi ra chỗ khác ngồi, không ngồi gần dev team. Nhờ OT thì "Công ty nào chả OT, OT đi" trong khi chả biết plan cm gì hết, cứ ấy ấy kia là lấy than kê đít dev team dí chạy. Thái độ thượng đẳng cùng với trình độ thượng thừa nên giờ cứ thế mà phát huy nhé PO thân thiện với team lắm lắm luôn.