1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, Others
Product
1-50
245
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev mới vào )  với tư cách là: Senior Developer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lêu lêu mấy thằng ngu bất tài vô dụng. Dev mới vào người ta offer cả 2k5$ kìa. Ngu thì tự trách mình sao về đổ lỗi cho công ty vậy ta. Kkk.