1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu ubitec

Ho Chi Minh, Da Nang, Others
Product
1-50
245
  • Anonymous  mạo danh  ( Công ty tốt )  với tư cách là: Đứng từ xa
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Xếp hạng các PO Thuỵ Sĩ: Jana (hình như leo lên thành PM rồi không làm PO nữa) Marc (PO đầu tiên của công ty, hiện cũng đã nghỉ) Đồng hạng 3: Orell, Nelli, Micheal, Stefan, Jackie,… (PO chung mâm với khách hàng)