1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Vietnam International Bank (VIB)

Ha Noi, Ho Chi Minh
Product
1000+
83
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    sếp lồn Những ai muốn có năng lực phát triển không nên vào đây, công ty chính sách mập mờ. Team lead là thằng ngu, không có năng lực quản lý lẫn chuyên môn, nịnh bợ, ngồi lâu thì lên. Ai muốn làm culi thì vào Team nào hỏi thấy tuyển liên tục là hiểu