1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Vietnam International Bank (VIB)

Ha Noi, Ho Chi Minh
Product
1000+
83
  • Anonymous  mạo danh  ( thất nghiệp )  với tư cách là: địt mẹ lâm thúy hoa,
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    tao nói thật mấy thằng làm hội sở 16 phan chu trinh toàn lũ không làm được việc ngồi bám dễ đùn đẩy trách nghiệm đổ tội tranh công đẩy người mới phải tự nghỉ. địt cụ lũ chúng m. sếp cùng một ruột với bọn nó sớm muộn j cũng nát thui. đm chúng mày