1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Vietnam International Bank (VIB)

Ha Noi, Ho Chi Minh
Product
1000+
83
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    làm ở đây ít dự án lớn được tham gia. đa số it helpdesk, maintain và vận hành. project nhỏ cỡ fullstack web hỗ trợ các phận trong ngân hàng. trừ mấy sếp là lương cao còn lại là rất thấp