1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.club hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Zühlke Engineering Ltd

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
1000+
14
  • Anonymous  mạo danh  ( dev non )  với tư cách là: Java Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương cao so với mấy công ty khác từng phỏng vấn, được làm trực tiếp với vùng, dự án nước ngoài